top of page

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna 10.5

Ansökningen om förnyade åkerstöd pågår. Du kan nu göra skiftesändringar och ansöka om stöd i Viputjänsten. Ansökningstiden går ut 15.6.2023.


Börja med basskiftesändringarna

Gör först nödvändiga basskiftesändringar, dvs. slå samman och dela basskiften och skapa nya skiften. Ange samtidigt när basskiftet har blivit odlingsbart.


Rita jordbruksskiftenas gränser

Rita jordbruksskiftenas gränser på kartan i Viputjänsten. Det är inte möjligt att kopiera föregående års jordbruksskiftesgränser för ansökan. Du kan dock hämta växtarter och andra uppgifter om jordbruksskiften från föregående års ansökan eller från odlingsplaneringsprogrammet.


Läs mer i nyhetsbrevet nedanOm du inte får nyhetsbrevet till din e-post, kontrollera att du har e-postadressen tillagd i Vipu-tjänsten.

Comments


bottom of page