top of page

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna 12.12


Ändringar i stödbeloppen i förhållande till förhandsbeskedet


Statsrådet har beslutat om beloppen för arealbaserade åkerstöd. Beslutet gäller stöd som betalas i december. De slutliga stödbeloppen fastställs i juni 2024. 

I förhållande till förhandsbeskedet ändrades beloppet av följande stöd:

  • Grundläggande inkomststöd inom stödregion AB 136,84 euro/hektar 

  • Grundläggande inkomststöd inom stödregion C 117,03 euro/hektar 

  • åtgärden mångfaldsväxter i anslutning till stöd för miljösystem 270 euro/hektar

  • bidrag för stärkelsepotatis 650 euro/hektar

  • bidrag för specialväxter 115 euro/hektar

Utbetalningen av stöden inleddes den 8 december 2023. Du kan kontrollera de stöd som betalats till din gård i Viputjänsten eller i Vipumobilen.


Höstanmälan närmar sig


Minst en tredjedel av åkerarealen och de permanenta grödorna ska ha växttäcke vintertid.

Nästan alla gårdar ska i januari göra en höstanmälan om växttäcke vintertid.Du kan göra en höstanmälan i Viputjänsten 8.1–1.2.2024.

Kom ihåg att anmäla dig till skolningen som ordnas den 16.1 som webbinarie.


Gäller webbutbildningen om miljöersättning din gård?


Villkoret för åtgärden Miljöförbindelsens klimat- och miljöutbildning är att man genomgår en webbutbildning. I din ansökan om åkerstöd för år 2023 kan du kontrollera om du har förbundit dig till åtgärden. Din ansökan finns i Viputjänsten. 

Utbildningen öppnas i månadsskiftet februari–mars. Tid för avläggande fram till slutet av april 2024. Utbildningen kan avläggas av vem som helst som är delaktig på gården. 


Du hittar hela nyhetesbrevet via länken nedanComments


bottom of page