top of page

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna, 8.1

De första ansökningarna om djurstöd för 2024 har öppnats i Viputjänsten. Alla djurstöd ska sökas årligen.


  • Ansökan om djurbidrag är öppen 8.1 - 24.1

  • Ansökan om förbindelse om djurens välbefinnande är öppen 8.1–1.2

  • Anmälan om djurantal för år 2023 är öppen 8.1–1.2

  • Svingårdar bör börja deklarera djurantal från och med den 11.1


Kom ihåg referensdagarna för djurbidrag 10.1 och 31.1


I fråga om djurbidrag används en referensdag, då djurets uppgifter kontrolleras i djurregistret för granskning av djurets bidragsberättigande.

På referensdagen ska djuret vara vid liv i djurregistret och innehas av den sökande. Uppgifterna om djuret (kön samt anmälningar om inkomst och avlägsnande) ska vara korrekta i djurregistret både på referensdagen och därefter fram till utgången av stödperioden. Under stödåret kan man endast få det bidrag för ett djur som innehavaren av djurets referensdag har ansökt om.


Läs mer i nyhetsbrevetComments


bottom of page