top of page

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna 8.3

Nu är det dags att avlägga en webbutbildning om miljöförbindelsen 


Har du valt åtgärden klimat- och miljöutbildning för miljöförbindelsen? Om svaret är ja är det dags att boka in några lugna timmar för webbutbildningen. Det viktigaste är att du får lära dig något nytt. Du behöver alltså inte förbereda dig för utbildningen på något sätt på förhand. 

Logga in i Viputjänsten. Gå till avsnittet Sök och meddela. Klicka på länken Miljöförbindelsens klimat- och miljöutbildning. På sidan som öppnas kan du gå till webbutbildningen på inlärningsplattformen Priima. På inlärningsplattformen kan du välja ett av fem utbildningsalternativ. Observera att du kan förbinda dig till åtgärden klimat- och miljöutbildning även under de kommande åren, men du kan inte avlägga samma utbildning två gånger.


Börja vårbruket i Vipumobilen. Ta en bild innan du plöjer.

 

Nu under satellituppföljning: växttäcke vintertid. Ta en bild av dina åkrar med Vipumobilen mellan den 15 mars och den 23 maj innan du plöjer. På så vis ligger du steget före om du får en begäran om utredning. Då kan du svara med en bild du redan har och spara tid i vårstressen.


Ta åkerbyråkratin i egna händer


Låt ingen begäran om utredning överraska dig genom att ta i bruk Vipumobilen nu. Upplev du också hur det känns när åkerbyråkratin är i egna händer. Inspektören syns knappt på dina ägor och satelliten ligger nästan 800 kilometer bort. Vipumobilen har nu även ansikts- och fingeravtrycksidentifiering. Du kan komma och gå som du vill.


Läs hela nyhetsbrevet här:


Kommentare


bottom of page