top of page

Mikael Eklund är nöjd med odlingen av koriander

I Sydmo i Pargas växer koriandern bra på Mikael Eklunds åkrar, som han odlar på 10 ha i år.

Det var hans granne som tipsade honom om att testa denna gröda.

Eklund tyckte det lät intressant och tog kontakt med Matias Rönnqvist på Caraway.

Rönnqvist berättade om odlingen av koriandern och rätt så fort valde Eklund att göra odlingskontrakt med Caraway.


- Det var enkelt, de skickade utsäde och sen var det bara att så. Sådden var tacksam, då en full såmaskin räckte till hela 10ha. Utsädesädesmängden var 18kg/ha. Lätt även då man inte behöver några speciella maskiner. Bara att tuta och köra.Vår växtodlingsrådgivare Nora besökte några av Eklunds korianderskiften, han berättade att han hade ogräsbekämpat skiftena med Fenix en vecka efter sådd. Trots det fanns det på vissa ställen både baldersbrå och åkerven. Men Eklund är inte så bekymrad över det, eftersom de från Caraway hade informerat att skörden sorteras då den kommer till dem. Leveransen sköter Caraway om, skörden transporteras endera i storsäckar eller sedan i lösvikt till deras mottagning i Närpes.Eklund rekommenderar att testa på att odla koriander. Han kommer själv att odla den även kommande odlingssäsonger och har tillsammans med Nora redan funderat på var han sår koriander nästa år.


- Det är så lätt och behändigt. Och så doftar den ju gott också. Och är väldigt vacker när den blommar.På Caraways hemsida finns följande info om koriander:

  1. Koriander är en ettårig kryddväxt

  2. Trivs bäst i mineral och lerjordar, gärna med pH-talet i skick

  3. Koriander kräver lång växttid och behöver sås så tidigt som möjligt, senast kring morsdag

  4. Koriander ska gödslas sparsamt, eventuellt inte alls! I synnerhet kväve försenar mognaden och rekommenderas inte

  5. I konventionell odling kan ogräsen bekämpas med Fenix och Stomp

  6. Skadedjur och sjukdomar förekommer enligt uppgift inte i koriander

  7. Det behövs inga specialmaskiner. Samma maskiner som används inom spannmålsodlingen kan användas. Koriander kan torkas i både varmlufts- och kalluftstork

  8. Vanligen avkastar koriander ca 500 kg/ha men uppemot 1.500 kg/ha har kunnat skördas i Finland

  9. I hektarstöd betalas 610 €/ha för koriander. Stödet är detsamma i hela Finland.


Låter detta som en intressant gröda? Var i kontakt med våra växtodlingsrådgivare eller direkt med Caraway Finland


Comments


bottom of page