top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 1.7

I sitt nyaste nyhetsbrev till jordbrukarna berättar Livsmedelsverket om kommande satellitövervakningar. Samt ger olika tips om användningen av Vipu-mobilen. De påminner även om följande viktiga datum att komma ihåg.


Vad gäller begäran om utredning den här sommaren?


Nu är följande stödvillkor föremål för satellituppföljning och begäran om utredning:

  • Är skiftet jordbruksmark och används det för jordbruksverksamhet?

  • Är växten den som uppgetts för skiftet?

  • Har växtligheten bevarats eller skötts enligt villkoren?

Ingår bevarande av växtlighet eller bete i dina stödvillkor? Du får ett nyhetsbrev med information om just dessa. Dessutom får du ett nyhetsbrev om du kommer att få en begäran om utredning om den växt du uppgett.


Fotograferingstips för sommaren

Vad lönar det sig att fotografera på förhand?

  1. Slåtter, skörd och bete på avlägset belägna skiften samt växt som växer på skiftet. Om man får en begäran om utredning behöver man inte fotografera separat. Ta 1–2 bilder från skiftet för att verifiera slåtter, skörd eller bete.

  2. Av växtarterna mångfaldsväxter, kummin och jordgubbar. På satellitbilder är dessa de svåraste att identifiera, varmed det är mest sannolikt att du får en begäran om utredning om just dessa växter.


Följande viktiga datum


Tidigast 1.8.

  • Om du vill kan du utföra slåtter av växtligheten för mångfaldsväxter. (Viltåkern kan också slåttras tidigare.).

  • Tidigast nu kan du om du vill bearbeta eller avsluta naturvårdsvallen och gröngödslingsvallen som har anlagts före 2024 med växtskyddsmedel.

Vilken dag, vilket arbete?

1.8–2.10 Svarsperiod för begäran om utredning i Vipumobilen. Du måste ta bilder först om du får en begäran om utredning. Fotografera då växten eller arbetet senast 15.9. Det lönar sig att fotografera växten före tröskningarna.

Början av augusti. Svarsperioden för begäran om utredning börjar och fortsätter fram till den 2.10.

1.9 Tidigast nu kan du om du vill bearbeta eller avsluta naturvårdsvallen och gröngödslingsvallen som har anlagts i år med växtskyddsmedel.

15.9 Om gräs- och vallfoderbeståndet ännu inte har slåttrats eller betet inte har inletts, ska skiftet slåttras senast nu. Slåttra också på öppna trädor och stubbträdor om de har växtlighet.

  • Skörden från fröproduktionsvallar kan bärgas ännu efter den 15.9.

  • För naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar som omfattas av ekosystemstödet räcker det med slåtter eller omfattande bete vartannat år. Skiftet har krav på slåtter i år om satelliten inte gjort observationer om slåtter i fjol. Du kan kontrollera saken i Viputjänstens karta på nivån Slåtterkrav.

  • Vårbärgning av rörflen godkänns som skörd. Om du får en begäran om utredning, svara på den genom att ta en bild av växtligheten. Ange i punkten Tilläggsuppgifter om du tänker skörda följande vår.

15.9 Skörden ska senast nu bärgas från de skyddszoner och skiften för vilka du har valt åtgärden vallar på torvåkrar som miljöersättning.

15.9 Ta senast nu en bild av det utförda arbetet med Vipumobilen om du har fått en begäran om utredning och om arbetet enligt satelliten inte har utförts.

15.9 Ta senast nu en bild av växterna med Vipumobilen om du har fått en begäran om utredning och du enligt satelliten har fel växt.

16.9 Bearbeta eller avsluta tidigast nu mångfaldsväxten med växtskyddsmedel.

2.10 Skicka svaret på begäran om utredning eller ändra din ansökan senast nu.
Comments


bottom of page