top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 14.5.2024


Undvik onödiga påföljder för åkerstöd


Så här undviker du onödiga påföljder för åkerstöd Följ med växtsäsongens förlopp och åtgärder och uppdatera din ansökan om åkerstöd vid behov. Det går att göra korrigeringar i stödansökan fram till 2.10.2024. eller tills det anmälan om övervakning för din gård görs.

I år görs ett besök för åkerövervakning på cirka två procent av gårdarna. Övervakningsbesöken inleds i juli. Kraven på villkorlighet samt villkoren för miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion granskas dessutom i dokumentkontrollen vintertid från och med december.


Varför lönar det sig att följa villkoren?


Försummelse av villkoren leder oftast till att stödet minskas. Vid smärre förseelser av stödvillkoren kan inspektören ge en anmärkning.  Stödet kan minskas antingen

  • skiftenas avgränsning är felaktig

  • på grund av att du inte har iakttagit stödvillkoren eller kraven på villkorlighet

  • växten som anmälts för skiftet är felaktig.


Om arealfelet i det ansökta stödet är över 50 procent avslås hela stödet.

I vissa av de villkor som övervakas tillämpas en procentuell påföljd som minskar det stöd som betalas ut med till exempel 10, 20, 30, 40 eller 50 procent. Till exempel leder försummelse av kraven på villkorlighet till en procentuell påföljd som gäller nästan alla stöd.


Brister i kraven på villkorlighet


  • Längs vattendragen finns ingen obearbetad, minst tre meter bred skyddsremsa.

  • Bekämpningen av flyghavre har inte ombesörjts.

  • Minst fyra procent av gårdens åkerareal har inte anmälts som icke-produktiv areal (kravet gäller endast Nyland, Egentliga Finland och Åland).

  • Nivåerna för fosfor- eller kvävegödsling har inte iakttagits.

  • Gödselanalysen är föråldrad eller saknas.

  • Växtskyddsmedel har inte använts i enlighet med förpackningspåskrifterna. 


Läs hela nyhetsbrevet här:
Comments


bottom of page