top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 17.5


Årets andra referensdag för slaktlamm och slaktkillingar är 1.6

I samband med djurbidragen används en referensdag då djurets kön och anmälningar om ankomst och utmönstring granskas i djurregistret. Referensdagen avgör vilka djurbidrag du kan få om djuret under stödåret.


Läs mer i nyhetsbrevet
Comments


bottom of page