top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 17.8

Iakttagandet av stödvillkoren följs nu upp med hjälp av satelliter


Från och med det här året följer man upp växtbeståndets utveckling och odling med hjälp av satellitbilder. Tack vare satellituppföljningen kan du ändra din ansökan om åkerstöd under hela vegetationsperioden. Med hjälp av satelliterna följer man upp att villkoren uppfylls för alla åkerskiften som anmälts i ansökan om åkerstöd.


Vad är en begäran om utredning av satellituppföljningen?


En begäran om utredning av satellituppföljningen är en uppgift som kommer till Vipumobilen.

Du får en begäran om utredning om du i ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som inte motsvarar satellitbilden för något skifte. Det kan till exempel vara fråga om att skiftet på basis av bilderna inte har slagits, även om du för jordbruksskiftet har angett en växt som kräver slåtter.


Du får besked om begäran om utredning med textmeddelande


Begäran om utredning syns på Vipumobilens framsida. Gårdens jordbrukare i första hand får dessutom ett textmeddelande som påminnelse när det har inkommit en ny begäran om utredning av satellituppföljningen till Vipumobilen.


Läs mer om satellituppföljningen och begäran om utredning i Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna.Comentarios


bottom of page