top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 18.3Vad är en begäran om utredning?


En begäran om utredning av satellituppföljningen är en uppdrag som kommer till Vipumobilen. Syftet med begäran om utredning är att säkerställa att du har bevarat växttäcket på de arealer som du har angett i höstanmälan.


Du får en begäran om utredning om de uppgifter du angett för ett skifte i höstanmälan inte motsvarar satellitbilden. Du får besked om begäran om utredning per sms. Begäran om utredning syns i Vipumobilen under Uppdrag. Gårdens odlare i första hand får dessutom ett textmeddelande när en ny begäran om utredning har inkommit till Vipumobilen.


Hur ska jag göra när jag får en begäran om utredning?


På Vipumobilens startsida kommer du till avsnittet Uppdrag. Under öppna uppdrag ser du information om vilket skifte begäran om utredning gäller. I begäran om utredning får du detaljerade anvisningar och en tidsfrist.

Om du har bevarat växttäcket i enlighet med villkoren kan du svara på begäran om utredning med en bild direkt via Vipumobilen. I annat fall kan du göra ändringar i din höstanmälan i Viputjänsten.


Växttäcket följs nu upp med hjälp av satelliter


Skiften som i höstanmälan uppgetts vara täckt av växtlighet följs i vår upp med hjälp av satelliter för första gången. Med hjälp av satellituppföljningen granskar man om växttäcket har bevarats på skiftena i enlighet med villkoren. Om satelliterna inte upptäcker ett växttäcke enligt villkoren får du en begäran om utredning av satellituppföljningen i Vipumobilen.


Du kan svara på begäran om utredning med en bild av skiftet som är täckt av växtlighet. Vid behov kan du korrigera din höstanmälan fram till 23.5.2024.

De första begärandena om utredning skickas i mitten av mars.
Comments


bottom of page