top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 24.6

Korrigera din ansökan om åkerstöd vid behov

Ansökan om åkerstöd har avslutats. Du kan vid behov korrigera din ansökan i Viputjänsten. Gör korrigeringarna senast 2.10.2024.

Observera att det lönar sig att korrigera ansökan genast om du upptäcker ett fel. En aktuell ansökan ligger i ditt eget intresse, eftersom du inte längre kan korrigera din ansökan om du får information om övervakning av åkerstöden.


Gör en korrigering i din ansökan i följande situationer

Korrigera din ansökan om

  • du har uppgett fel växt

  • du har glömt att ansöka om något stöd

  • du i ansökan har uppgett ett skifte som du inte odlar alls

  • du inte sår något på skiftet under juni

  • du inte genom slåtter eller bete sköter gräs- och vallfoderväxtlighet i enlighet med villkoren

  • du har vidtagit någon åtgärd på skiftet som inte skulle ha fått vidtas enligt villkoren.


Återkalla vid behov de stöd som du ansökt om


Om du vill återkalla stöd som du ansökt om för något jordbruksskifte, ändra uppgifterna om skiftet i ansökan om åkerstöd till Återkallande av stöd. Om basskiftet har flera jordbruksskiften, ändra uppgifterna bara för de jordbruksskiften för vilka du vill återkalla stödet. 
Comments


bottom of page