top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna, 25.10

Utbetalningen av jordbrukarstöden för slutet av året avancerar planenligt

I november betalar vi förskott på ersättningen för ekologiskväxtproduktion och på ersättningen för djurens välbefinnande samt på en del av åtgärderna i miljöförbindelsen.

I december betalas de nationella åkerstöden samt 95 % på kompensationsersättningen, det grundläggande inkomststödet, miljösystemstödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, bidraget för stärkelsepotatis och bidraget för specialväxter.


Vårens utbetalningstidtabell har offentliggjorts

Utbetalningstidtabellen för stöden våren 2024 har offentliggjorts på webbplatsen livsmedelsverket.fi

De eftersträvade utbetalningstidpunkterna presenteras i utbetalningstidtabellen månadsvis. Exakta startdatum offentliggörs när de har bekräftats. Till exempel hur övervakningen framskrider påverkar tidpunkten för när utbetalningen av stöd kan inledas.


Bekanta dig med anvisningarna för höstanmälan redan nu

Höstanmälan är från och med i år en del av ansökan om åkerstöd. Nästan alla gårdsbruksenheter ska göra en höstanmälan om vintertida växttäcke.

Höstanmälan är öppen i Viputjänsten 8.1–1.2.2024. Det är klokt att bekanta sig med anvisningarna i god tid. I anvisningarna för höstanmälan får du till exempel information om följande:

  • Vilka saker bör anmälas i höstanmälan?

  • Hur anmäler jag växttäcke?

  • Vad händer om jag inte följer kraven på växttäcke?

Kontrollera de åtgärder du valt i Viputjänsten

Du ser uppgifterna för din ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Du kan kontrollera till exempel de åtgärder du valt för miljöersättningen och titta på skiftesuppgifterna för beräkning av permanent gräsmark.

Undantag är ersättning för ekologisk produktion och miljöavtal. De val och uppgifter du angett för dem ser du i sammandraget av ansökan om åkerstöd (Sammandrag av de anmälda uppgifterna à Skriv ut sammandrag).


Läs mer :
Comments


bottom of page