top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 25.9


Sökte du alla stöd du kunde få? Har du märkt att alla gårdar som också får basinkomststöd kan få omfördelningsinkomststöd?

Visste du att du inom stöd för miljösystem kan få stöd för vintertida växttäcke?

Anmälde du till exempel en fånggröda på jordbruksskiftet men ansökte inte om ersättning för åtgärden.

Om du upptäcker brister eller fel i din ansökan om åkerstöd kan du göra ändringar i den i Viputjänsten fram till den 2.10.2023.


Höstanmälan flyttas till januari

Höstanmälan är från och med i år en del av ansökan om åkerstöd. Enligt förhandsuppgifterna skulle höstanmälan inledas i Viputjänsten i november 2023. Anmälningstiden flyttas nu till januari 2024.

"Det tekniska genomförandet av höstanmälan har visat sig vara mer arbetskrävande än väntat. Vi förbereder också för tillfället utbetalningarna av jordbrukarstöd till slutet av året, vilka vi prioriterat.

Det är nödvändigt att flytta tidpunkten för höstanmälan för att vi ska kunna trygga utbetalningen av stöden enligt den målsatta betalningstidtabellen.

Vi beklagar att anmälningstiden flyttas. Avsikten är att höstanmälan i fortsättningen görs på hösten.


Växttäcke är ett grundvillkor för jordbrukarstöd

Under vintersäsongen ska 33 procent av åkerarealen och arealen av permanenta grödor vara täckt av växttäcke.

Kravet på växttäcke är en del av villkorligheten, dvs. till grundvillkoren för jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. För uppfyllandet av detta krav betalas ingen ersättning. Kravet kan inte uppfyllas på areal med permanent gräsmark.
Comments


bottom of page