top of page

Nyhetsbrev till jordbrukarna 28.8

Håll koll på åkerstöden


Vad händer i Vipumobilen nu och i framtiden? Det viktigaste datumet är den 2 oktober. Besvara begäran om utredning senast då, så säkerställer du att åkerstöden är korrekta.


Hur gör du när?

  • Begäran om utredning syns på Vipumobilens startsida under Uppgifter. Den primära jordbrukaren på gårdsbruksenheten får meddelandet per textmeddelande.

  • I de öppna uppgifterna ser du vilket skifte begäran om utredningen gäller.

  • Kontrollera uppgifterna om jordbruksskiftet och försäkra dig om att du har odlat skiftet i enlighet med villkoren, det vill säga du har utfört de nödvändiga odlingsåtgärderna.

Om du har odlat enligt villkoren, svara med en bild av slåttern, betet, bearbetningen, växten eller skörden. Ta en bild av skiftet med bildfunktionen i begäran om utredningen senast den 31 augusti, ge vid behov mer information om utförda åtgärder och skicka svaret.


Läs mer om detta i Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarnaComments


bottom of page