top of page

Sucros är på jakt efter fler sockerbetsodlare


Nu om någonsin bör man odla det som är lönsamt och hit hör sockerbetor. Det budskapet förde Sucros sockerbetskonsulent Peter Fritzén fram i Närpes i måndags. Sucros för nu en kampanj för att locka till sig ännu fler odlare.

Sucros Oy är på jakt efter fler sockerbetsodlare. För att locka nya pågår en kampanj som i början av veckan gästade Närpes. Charmoffensiven har gett resultat – men sockerbetskonsulenten Peter Fritzén vill se att ännu fler går in för att odla en av de mest lönsamma grödorna.

– Intresse för sockerbetsodling finns, men det är inte så lätt att nå nya odlare. Många ser det som en utmaning att börja med något nytt – trots att alla siffror visar att det är lönsamt. I stället fortsätter man odla något man kan, men att tänka så är enligt mig inte hållbart, säger Peter Fritzén, sockerbetskonsulent på Sucros Oy.


Enligt ProAgrias kalkyler har sockerbetan de senaste åren varit en av de mest lönsamma grödor i Finland. Det är något som Fritzén gärna framhåller under den kampanj som Sucros nu genomför. Efter besök på flera orter var det i måndags dags för ett besök i Närpes.


– Hittills har vi redan fått över sjuttio nya odlare för detta odlingsår, men vi vill gärna se att ännu fler börjar odla sockerbetor. Speciellt om man ser på lönsamhetskalkylerna som visar att sockerbetan ger bättre lönsamhet än många andra grödor. Vi borde bli bättre på att odla det som efterfrågas och ger ett bra pris, konstaterar han.


Österbotten redan starkt område


En grupp av intresserade odlare deltog i tillfället i Närpes. Merparten av dem var odlare från finskspråkiga orter som Kauhajoki och Härmä. Sockerbetsodlingen har ökat ganska mycket i regionen också under de senaste åren.


– De senaste åren har många nya österbottniska odlare tillkommit och här verkar man inse att sockerbetan är ett bra komplement. Många nya kontrakt är gjorda och fler är på gång.

Enligt Fritzén har utvecklingen av sockerbetsodling varit väldigt positiv i Österbotten.

– Jag tror att den starka företagsanda gör att sockerbetsodlingen har upplevt ett uppsving här. Det finns en positiv stämning bland odlarna här och entreprenörer som investerat i maskiner och det ger spridning, säger han.


Den främsta orsaken till att sockerbetan är en lönsam gröda är att det finns god efterfråga på finskt socker. Sockerfabriken i Säkylä kunde utnyttja även större mängd av sockerbetor och därför är suget efter nya odlare stort.

I fjol var sockerbetsarealen i Finland cirka 11.400 hektar och antalet odlare uppgick till 562, varav 106 var nya.


– Men för att öka nyttjandegraden av fabrikens kapacitet behövs fler odlare och trots att vi värvat nya behövs ännu fler, säger Fritzén.


Sucros har genomfört en kampanj för att locka till sig nya kontraktsodlare. En grupp odlare deltog i tillfället i Närpes i måndags. De fick höra om de många fördelar som finns med att odla just sockerbetor som hör till de lönsammaste grödorna i dagens läge.

Fördel med fastslaget pris

En stor fördel för odlarna är att ett branschavtal för 2024 slogs fast redan under sommaren 2023. Priset per ton av betor för i år är 42 euro (16 procents sockerhalt) om odlaren går in för ett fastpris. Förutom ett ettårigt fastpris är det också möjligt att gå in för ett variabelt pris med garantipris om 39,50 euro per ton.


– Det variabla priset är kopplat till koncernens rörelseresultat som kan höja det slutliga priset för odlaren. Men fördelen för odlaren är att denne vet att hela skörden köps och att priset är fastslaget, förklarar han.

Det som påverkar det slutliga grundpriset också mest är kvaliteten av betor därför att Sucros har kvalitetsprissättning för sockerhalt och renhet.

– Trots att medelskörden för 2023 blev 38,5 ton per hektar, vilket är något lägre än femårsmedeltalet, uppvisade sockerbetsodlingen ändå ett bra ekonomiskt resultat jämfört med andra grödor, framhåller Fritzén.


Något som han också gärna lyfter fram är att sockerbetan har nytta för hela växtföljden. Sockerbetorna gör gårdens växtföljd mångsidigare och ger ett högt förfruktsvärde.

– Sockerbetan tillför kväve och andra näringsämnen i marken och minskar behovet av konstgödsel och höjer skördarna för följande växt. Speciellt höstvete som sås efter upptagningen har gett mycket goda skördar de senaste åren, menar Fritzén.

I samband med kampanjen fick deltagarna höra om möjligheterna till stöd. Finland betalar ett nationellt stöd på 350 euro per hektar och bidraget för specialväxter, dit bland annat proteingrödor och sockerbetor hör, och som uppgick till  115 euro per hektar i år 2023.


Stöd för transport


Sucros står också för renlastningen och transporten till fabriken i Säkylä och odlaren får ett gårdspris upp till 160 kilometer som täcker frakten av rena betor. Förutom de ovannämnda stöden betalar staten ett transportstöd, som är ett stöd av mindre betydelse, ett så kallat de minimis-stöd. Stödet uppgår till maximalt 20.000 euro för tre bokföringsår per gård.

– De har blivit stora höjningar till transportstödet under de två senaste åren. Det är  en bra effekt för lönsamheten av sockerbetor i synnerhet vid större avstånd även om att odlaren kan nå taket för stödet.


En tröskel för nya betodlare är att grödan kräver kunskap. För att underlätta för nya odlare har sockerbranschen ett fungerande nätverk där kontraktsodlarna bildar en gemenskap. Exempel på det finns bland annat i Österbotten.

– Här finns många duktiga odlare och gemenskapen bidrar till att kunskap sprids lättare. Sucros jordbruksavdelning har också ett nära samarbete med kontraktsodlarna och personal från Centralen för sockerbetsforskningen (SjT) står också till tjänst. Alla odlingsförnödenheter kan också beställas via Sucros, berättar Fritzén.

Odlare som har ett intresse för att gå in för att skriva kontrakt med Sucros i år kan ta kontakt med odlingskonsulenterna för Sucros.


– Nu är det läge att skriva kontrakt om intresse finns. Inom kort ska frön och förnödenheter beställas innan det är dags för vårbruket, säger han.TEXT: Christoffer Thomasfolk    

16. februari, 2024

FOTO: Christoffer Thomasfolk


Комментарии


bottom of page