top of page

Sådd och observationer av demo-odlingarna

Det händer på våra demo-odlingar. Sockerbetor och vårvete (både med och utan fånggröda) är sått. Vi har sammanfattat de senaste händelserna i detta inlägg.


Sockerbetor


Här en karta över sockerbetsåkrarna. På kartan finns även utmärkt var vi placerat gulfällor och nollrutor.Sådd


  • Sått 11.5.2024 Zenit (konventionell ) och 10.5.2024 Iberia Smart 

  • Konventionella testsorter: Gabriela KWS, Miracula KWS 

  • Conviso testsorter: Alexa, Nelda, Lienna, Mondea, Talidia, Camilla Observationer


Conviso beta (20.5.2024)

Några ogräs börjar titta upp. Konventionella betorna kommit upp mycket ojämnt, fukten har inte räckt. Jorden har rett sig bättre på conviso skiftet. (23.5.2024 )

Några jordloppor fastnat i fällan (23.5.2024)
  • Ogräs som observerats (conviso beta och konventionell) - svinmålla - måra -jordrök


Vårvete


Karta över vårvetet med fånggrödor samt utan fånggröda.  • Vårvete (Jaarli) 300 kg/ha sått 16.5.2024 

  • Fånggrödor sått 16.5.2024

  • Italienskt rajgräs (Nana) 8 kg/ha 

  • Engelskt rajgräs (Riikka) 8 kg/ha, vitklöver (Grasslands Huia) 4 kg/ha 


Vägning av engelskt rajgräs och vitklöver så mängden blir rätt

Sådd av vårvete med fånggröda (16.5.2024)

Comments


bottom of page